+32 (0)485 680 696
HOME

RESERVEREN

SERVICES

CONTACT

FOTO's

NIEUWS

PARTNERS

PRIVACYVERKLARING


Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Yvan's CS kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Yvan's CS en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt aan Yvan's CS.
Yvan's CS kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam en/of bedrijfsnaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw ondernemingsnummer

WAAROM Yvan's CS GEGEVENS NODIG HEEFT
Yvan's CS verwerkt uw persoonsgegevens uit noodzaak voor uitvoering van de overeenkomst/contract, alsook voor facturatie en communicatie tussen u en Yvan's CS.

HOE LANG Yvan's CS GEGEVENS BEWAART
Yvan's CS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden voor de duur van de overeenkomst/contract, tussen Yvan's CS en U, bewaard.

DELEN MET ANDEREN
Yvan's CS verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@yvans-cs.be. Yvan's CS zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Yvan's CS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Yvan's CS maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Yvan's CS verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Yvan's CS op via info@yvans-cs.be
Yvan Van Dromme

VIP ~ Private Driver ~ Business ~ Airport

info@yvans-cs.be   +32 (0)485 680 696     Algemene Voorwaarden Yvan's CS (PDF)

© 2021 Yvan's CS | Website realised by Paralda B.V.